За Нас

Мото-Тест сервиз

Мото-Тест офис Застраховки

„МОТО-ТЕСТ” ЕООД, гр. Карнобат е специализирана в извършванетона прегледи на леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили. Лицензирана е в извършване на специализирани технически прегледи на превозни средства, превозващи опасни товари по шосе, в съответствие с изискванията на  спогодба – ADR.

Фирмата разполага с автосервиз за поддръжка и извършване на ремонт на леки и лекотоварни автомобили.