Услуги

Политиката на „МОТО – ТЕСТ” ЕООД е насочена изцяло към удовлетворяване изискванията и потребностите на своите клиенти.

Фирмата се е ангажирала да осъществява дейностите си на съвременно и професионално ниво, внедрила е Система за управление на качеството, съответсваща на изискванията на ISO 9001:2008.

Клиентите на  „МОТО-ТЕСТ” ЕООД са най-важни за фирмата, затова ние проучваме техните потребности и очаквания, като използваме тези данни за разширяване и  подобряване гамата от предлагани услуги. Не на последно място клиентите ни могат да разчитат на качествено и добро обслужване от  нашия квалифициран, компетентен и мотивиран персонал.

Мото - Тест ЕООД предлага:

  • Периодични технически прегледи
  • Прегледи по ADR
  • Сервиз поддръжка и ремонт на камиони и автомобили